header2

Informatie voor de scholen

Wanneer kan een kind naar de Schakelklas?
• Als het kind tussen de 5,5 en 12 jaar oud is.
• Als het korter dan 1 jaar in Nederland is.
• Als het niet-Nederlandstalig is.

Voor welke scholen werkt de Schakelklas?
• Voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.
• Voor de scholen Volendam, Edam, Marken (toekomstig samenwerkingsverband.)
• Overige scholen: in overleg.

Hoelang blijft een kind in de Schakelklas?
• De kinderen komen (in principe) voor 1 jaar in de Schakelklas en stromen na dat jaar uit in de maanden november, februari april en juni. (Elke 10 weken)

Naar welke school gaan de kinderen na de Schakelklas?
• De kinderen gaan naar de basisschool die de ouders hebben uitgekozen voor hun kind.
• Kinderen van 12 gaan veelal naar de ISK (Internationale Schakelklas Bladergroen).
• Een klein deel van de kinderen stroomt uit naar het Speciaal Basisonderwijs.

Hoe meld je een kind aan voor de Schakelklas?
• U kunt bellen met de Schakelklas en direct een afspraak maken voor de ouders. (06-57934753)
• U kunt een email sturen door het contactformulier in te vullen.

Wanneer kan een kind starten in de Schakelklas?
• Na inschrijving. Dat kan elke dag.

Is vervoer met een taxi mogelijk?
• Voor taxivervoer is toestemming van de gemeente nodig. De regel is: Kinderen onder de 12 jaar die verder dan 6 km van de school wonen en speciaal onderwijs nodig hebben, kunnen hier gebruik van maken. De Schakelklas valt onder deze regeling.

Zijn er kosten verbonden aan het verwijzen van een kind naar de Schakelklas?
• Nee, het kind wordt 1 jaar ingeschreven bij de Schakelklas. Hierdoor wordt extra financiering gegenereerd. De gemeente Purmerend subsidieert mede dit project. Ouders betalen alleen de ouderbijdrage.

Wat is de procedure bij vertrek uit de Schakelklas?
• De leerling gaat naar de school waar hij/zij in eerste instantie aangemeld is.
• De IB-er van de Schakelklas maakt 6 weken voor vertrek een afspraak met de ontvangende school voor de overdracht.
• Bij dat gesprek worden alle gegevens van de leerling doorgegeven.
• Nazorg behoort tot de mogelijkheden.
• Na 6 tot 8 weken bellen wij u op om te horen of alles goed gaat.

Free business joomla templates